Home Nationella geodata EEA Spatial geodata

Geodatatorget

Den här webbplatsen avser att samla länkar och metadata för offentligt tillgängliga geodata. Geodata är samhällsbyggnadens DNA. Genom att veta var allting finns, och hur människor och saker förhåller sig till varandra kan vi planera samhällets underhåll och utveckling.

För att kunna möta framtidens utmaningar, klimatfrågan, en åldrande demografisk profil, måste samhällsförvaltningen digitaliseras. Särskilt gäller det samhällsbyggnadsprocessen som lider av decennier av parallell datorisering. Geodata är en grundläggande del i samhällsplaneringen. Digitalisering är samverkande informationshantering, och det uppnås inte med information i leverantörsberoende system. Det är det ena. Det andra är att offentligt producerad geodata måste göras till öppna data, och göras fritt tillgängliga för både mänsklig och maskinell konsumtion.
Först ut är två kataloger, en nationell, och en som drivs av EEA, European Environment Agency.

Nationella geodata

Vi är trots allt rätt väl försedda med Öppna geodata. Om vi undantar de mest värdefulla datamängderna så finns de flesta planeringsförutsättningar, statistik, geologi och ekologi och mycket mer för fri användning.

Den nationella geodatakatalogen här på Geodatatorget är en maskinell sammanställning av flera metadatakällor och publicerade karttjänster i Sverige. Alla data är inte öppna data, men katalogen talar i så fall om var data kan köpas.
I de fall data kan laddas ned för egen användning finns länkar till det i metadata. Publicerade karttjänster kan direkt granskas i Torgets karta, och data från olika källor kan jämföras på kartan. En stor del av posterna är dokument från Naturvårdsverket utan uttrycklig geografisk koppling. De finns med här eftersom de i många fall relaterar till annan geodata.
Katalogen uppdateras varje vecka.

  • Geodata ska vara öppna
  • Geodata ska vara användbara
  • Geodata ska vara tillgängliga
  • Samverkan ska vara välutvecklad